W oparciu o zawartą między stronami umowę realizujemy obowiązki przedsiębiorców wynikające z następujących ustaw:

  • Ustawa o rachunkowości
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawa o podatku od towarów i usług
  • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa Kodeks Pracy

Biuro sporządza także:

  • analizy finansowe
  • sprawozdania finansowe

Jeśli nie znacie Państwo naszej firmy i nawiązujecie z nami pierwszy kontakt online, będzie nam bardzo miło! Będziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej.